Transmisijom sa HIV pozitivne majke na dete

Inficirana trudna žena može preneti virus na njenu bebu pre ili za vreme porodaja. HIV se takode može preneti i u toku dojenja. Ako žena zna da je inficirana, postoje lekovi koje može uzimati da bi smanjila šanse da se i njeno dete zarazi. Transmisija HIV-a sa majke na dete tzv Vertikalna transmisija je odgovorna za više od 90% infekcija među decom mlađom od 15 godina.

Inficiranja u zdravstvenim ustanovama su takođe moguća. Neki zdravstveni radnici su se inficiraliHIV-om tako što su se slučajno uboli iglama u kojima je bilo zaražene krvi. Vrlo mali broj radnika se zarazio tako što im je inficirana krv dospela u krvotok kroz otvorenu povredu na koži.

SDG