Preko zaražene krvi

Ubrizgavanjem droga– Postoji velika verovatnoća da ćete dobiti HIV ako koristite isti špric i iglu sa osobom koja ima HIV. Dezinfekcija opreme za ubizgavanje između upotreba smanjuje rizik, ali ga ne eliminiše. Korišćenje lićnog pribora je jedina sigurna zaštita.

Transfuzijom krvi– Postoje zabeleženi slučajevi inficiranja HIV-om preko transfuzije krvi. Danas, u većinizemalja, krv za transfuziju se obavezno testira na HIV i još neke opasne elemente, pa je infekcija HIV-om preko transfuzije retka i praktično ne postoji.

Tetovažom/pirsingom– Sve što dozvoljava telesnim tečnostima druge osobe da dospeju u vaše telo je rizično. Ako oprema nije sterilna, rađenje tetovaže ili pirsinga nosi određenu dozu rizika. Ako razmišljate o tetovaži ili pirsingu, pitajte osoblje u salonu gde će se proces obaviti, koje procedure preduzimaju za preveniranje infekcije.

SDG