ŠTA SU OPORTUNISTIČKE INFEKCIJE?

Simptomatska HIV infekcija je karakterisana pojavom oportunističkih oboljenja, koje bi normalan i zdrav imuni sistem prevenirao, takođe je karakteristična i pojava malignih oboljenja. Ovakve bolesti se mogu javiti u gotovo svakom delu tela. Nastale bolesti ili tumori se leče ali pravi uzrok koji ostaje je HIV, a on dalje nastavlja da uništava imuni sitem, omogućavajući novim bolestima da nastanu. Ukoliko se sam virus ne uspori, simptomi imuno- supresije će nastaviti da se pogoršavaju. Neke od oportunisti
kih infekcija su: Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP), Tuberkuloza (TBC), Kapošijev Sarkom (KS), Kandida, Cytomegolavirus (CMV), Non- Hockin lymphom itd.

SDG