TERAPIJA

Terapija koja se koristi kod HIV pozitivnih osoba obično je kombinovana, što znači da se koriste tri ili više vrsta različitih lekova. Takođe se naziva trojna terapija ili HAART (visokoaktivna antiretrovirusna terapija). Lekovi koji ulaze u sastav kombinovane terapije deluju na različite načine i različite delove životnog ciklusa HIV-a, a sve s ciljem da se spreči razmnožavanje virusa i očuva odbrambeni sistem organizma. Uzimanje lekova protiv HIV-a, strogo na način koji je propisan od strane lekara, rezultiraće značajnim smanjenjem količine virusa u telu inficirane osobe. Redovnim analizama krvi (posebnim testovima) proverava se delovanje lekova.

SDG