Mi smo

Timočki Omladinski Centar – TOC je udruženje građana koje je pre 15 godina osnovala grupa mladih Zaječaraca i Zaječarki koji su hteli nešto da učine za sebe i svoje vršnjake u svom gradu. Takođe, ideja tih mladih ljudi i omladinskih radnika, bila je tada i da radi na izgradnji građanskog društva u Srbiji, s posebnim osvrtom na mlade.

TOC je osnovan kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, afirmacijom zdravih stilova života mladih, kao i jačanjem lokalno g ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije i preduzetništvo.

Već 15 godina TOC radi sa mladima i za mlade, bio je nosilac ili deo nekoliko zagovaračkih omladinskih inicijativa na lokalnom, kao in a nacionalnom nivou, a svakako mu je cilj da nastavi da radi za bolje društvo u kome su mladi nosioci inicijativa za bolje društvo u Srbiji.

Naša vizija:
TOC je POMAK mladih za sigurno društvo.

Naša misija:
TOC kreativnim delovanjem, inovativnim pristupom i partnerstvima, podstičući aktivno učešće mladih, doprinosi održivom razvoju zajednice.

 

TOC – Pravilnik o radu [pdf ~500KB]

TOC – STATUT [pdf ~ 480Kb]

VREDNOSTI TOC-a

Odgovornost

TOC kroz svoje delovanje neguje vrednost odgovornosti ka mladima, partnerima, donatorima, široj zajednici kao i samoj organizaciji

Transparentnost

TOC kroz svoje delovanje teži transparentnosti u radu

Aktivno učešće

TOC se kroz svoje delovanje zalaže za aktivno učešće mladih, volontiranje i principe demokratije

Profesionalizam

Pravi ljudi, rade prave stvari na pravi način

Ravnopravnost

Za sve, sa svima, zbog svih

Timski rad

Negujemo poverenje, iskrenost, timski rad, pomoć, međusobno poštovanje i učenje, razumevanje, zdravu energiju, inovativnost i kreativnost. U našem radu, svako treba da oseća pripadnost.

Vidljivost

TOC kroz svoje delovanje teži vidljivosti svojih rezultata u zajednici

Eco-frendly pristup

Efikasnost i odgovornost u upravljanju resursima

CILJEVI TOC-a

U skladu sa programima i vrednostima TOC-a ciljevi organizacije su:

  1. podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće i zastupanje interesa mladih u društvu;
  2. promocija i razvoj volonterizma;
  3. razvijanje decentralizacije kao osnova za dalji politički i ekonomski razvoj Srbije;
  4. jačanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje zapošljivosti mladih kroz kreativne industrije i inovativne pristupe;
  5. usavršavanju mladih u oblasti informacionih tehnologija;
  6. unapređenje bezbednosti dece i mladih sa posebnim osvrtom na zaštitu od Internet nasilja;
  7. unapređenje zdravih stilova života, sa posebnim osvrtom na reproduktivno zdravlje, prevenciju HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti;
  8. unapređenje položaja osetljivih i ugroženih grupa u društvu;
  9. podizanje svesti o potrebi zaštite i očuvanju životne sredine u kontekstu održivog razvoja;
  10. podrška razvoju kreativnosti mladih i učešće mladih u stvaranju i korišćenju kulturnih sadržaja.

PROGRAMI TOC-a

U skladu sa svojim ciljevim TOC realizuje tri programa, a kroz njih i sve svoje projekte i aktivnosti. Takođe, TOC svojim programima i aktivnostima doprinosi ciljevima odrzivog razvoja (SDG).

1. Program POMAK – odnosi se na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije, rad na većoj zapošljivosti mladih i njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada, promociji i podsticanju omladinskog. U okviru ovog programa TOC je razvio multifunkcionalni prostor – Prostor za POMAK, namenjen mladim preduzetnicima i freelancerima, koji su i stanari CoWorking prostora. U ovom prostoru TOC ne radi samo sa mladima, već i sa OCD, ali i biznis sektorom. Želja je da kroz međusektorsku saradnju radi na podsticaju omladinskog preduzetništva, rada putem Interneta, kao i rada iz CoWorking prostora, a čiju glavnu prednost korisnici ističu razmenu iskustava i ideja sa drugim stanarima.

2. Program Klikni zeleno – odnosi se na očuvanje i zaštitu životne sredine, ali i promociju zdravih stilova života koji su neposredno povezani sa zaštitom životne sredine. Kako su vanredne situacije i ponašanje u vanrednim situacijama (požari, poplave, zemljotresi…) sastavni deo zaštite životne sredine i bezbednosti ljudi, TOC radi na unapređenju volonterskih centara u pograničnom regionu sa Bugarskom za reagovanje, ali prevenciju vanrednih situacija.

3. Program Mladi u riziku – S obzirom na to da mladi koji su osnovali TOC su najpre bili volonteri i vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Zaječar, nekako je logičan sled bio da jedan od glavnih programa koje će toc realizovati bude program koji se odnosi na zdravlje mladih. Ideja ovog programa je da radi na kreiranju institucionalnog okvira za brigu o mladima u riziku, prevencija HIV-a, AIDS-a i drugih polnoprenosivih bolesti kod mladih, ali i kod vurnerabilnih grupa, kao i zagovaranje za osiguranje HIV servisa u Srbiji. Takođe, cilj programa je i da radi na zagovaranju za rešavanje problema mladih i povratak njihovog poverenja u institucije, prevencija i zaštita dece i mladih od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu, te vršnjačke edukacije i unapređenje i zaštita ljudskih prava.

Partneri

Donatori

SDG