FrameWork

FrameWork doo je socijalno preduzeće koje je osnovao Timočki Omladinski Centar – TOC, 2016. godine sa idejom da prihode preusmerava na aktivnosti TOC-a, namenjene mladima. 

FrameWork je osnovan u okviru TOC-ovog projekta POMAK 2.0 za podršku organizacijama civilnog društva pri transformaciji u efikasne, efektivne i samoodržive.

FrameWork je firma koja se bavi organizacijom događaja na teritoriji cele Srbije. Svoja znanja i iskustva iz oblasti organizacije događaja TOC tim stekao je kroz dugogodišnje organizovanje svojih treninga, sastanaka, seminara, radionica i konferencija, ali i drugih manifestacija i događaja u Zaječaru i Srbiji.

FrameWork tim nudi kompletnu tehničko-logističku organizaciju jednog događaja biznis, civilnom ili javnom sektoru što podrazumeva:

 Mesto održavanja događaja – adekvatna sala za rad u zavisnosti da li je u pitanju konferencija za štampu, trening, obuka, radionica, višednevna konferencija – simpozijum i sl. što podrazumeva i odgovarajuću postavku nameštaja u sali

Multimedijalnu opremu za potrebe događaja – projektora i platna za prezentovanje, mikrofona za govornike, opreme za simultarno prevođenje

Medijska podrška – PR aktivnosti

Ketering tokom događaja

Smeštaj učesnika događaja

Brendiranje vašeg događaja – promotivni materijali, promo baneri, promo kit za učesnika (fascikla, blok, olovka i sl.)

Ostale aktivnosti za koje procenite da su vam potrebne za vaš događaj.

 

Vaše je da zamislite, a naše da u dogovoru sa vama realizujemo ono što želite .

SDG