KADA I KAKO KORISTITI KONDOM?

Neophodno je koristiti kondom pri SVAKOM seksualnom odnosu! Nikada nemoj uptrebljavati isti kondom 2 puta. Kondom stavi kada je penis postigao erekciju, a pre bilo kakvog kontakta penisa i partnerovog tela. Ako sa analnog odnosa prelaziš na vaginalni, trebalo bi da promeniš kondom. Kondomi se oštećuju ako se ne čuvaju pravilno. Na njih mogu uticati i svetlost i toplota. Najbolje je ne koristiti kondom koji ti je bio u zadnjem džepu, novčaniku ili u pregradi u kolima. Pre otvaranja potisni kondom u jednu stranu kesice, a drugu, sada praznu, pažljivo otvori cepajuć joj ivicu. Nikada ne otvaraj kondom zubima! Treba paziti da se kondom ne ošteti noktima ili previše žustrim postupanjem. Proveri da su kesica i kondom u dobrom stanju i obrati pažnju na rok trajanja, koji mora pisati na kesici. Ako je rok prošao, nemoj koristiti taj kondom. Prisloni kondom na vrh penisa u erekciji i ako kondom nema rezervoar lagano uhvati vrh kondoma tako da ostaviš malo prostora za spermu da se u njemu sakupi. Istisni vazduh iz vrha kondoma jednom rukom a kondom navući drugom rukom. Navuci kondom skroz do same baze penisa i izgladi (istisni) i najmanju količinu vazduha koja je ostala između kondoma i penisa jer taj vazduh može usled trenja izazvati pucanje kondoma. Ako želiš da koristiš dodatni lubrikant, stavi ga na spoljašnju stranu kondoma i uvek koristi one lubrikante koji su na vodenoj osnovi jer će uljani lubrikanti oštetiti lateks.

SDG