MEHANIČKA SREDSTVA

Kondom je u ovom trenutku jedino efikasno sredstvo za zaštitu od HIV/ AIDS- a i ostalih polno prenosivih infekcija. Takođe, kondom je vrlo dobro kontraceptivno sredstvo. Sve ovo, naravno, važi samo ukoliko je kondom ispravan i ukoliko se na pravilan način upotrebljava. Danas je dostupan veliki broj različitih vrsta kondoma. Ono što se generalno podrazumeva pod kondomom je “muški“ kondom koji odgovara penisu muškarca i zatvoren je na jednom svom kraju. Postoji i ženski kondom koji žene koriste i koji odgovara unutrašnjosti vagine.

SDG