BROŠURA – Ponuda Prostora za POMAK

Tri godine nakon što se ideja o osnivanju Co-Working prostora u Zaječaru javila TOC timu, i godinu dana od početka radova, Zaječar je dobio prvi takav multifunskcionalan prostor. Prostor za POMAK, kako nosi naziv ovaj Co-Working predstavlja prostor za zajedničko delovanje mladih kreativnih ljudi, freelancera – honoraraca, samozaposlenih radnika i mladih preduzetnika koji su do sada radili od kuće ili po kafićima, jer nisu imali adekvatan poslovni prostor za rad.

Klikni zeleno – Podsetnik za volontiranje u vanrednim situacijama

Podsetnik za volontiranje u vanrednim situacijama objavljen je u okviru projekta “Klikni zeleno” koji je realizovao Timočki omladinski centar uz podršku CSOnnect programa REC kancelarije u Srbiji.

Brošura sadrži zablude o vanrednim situacijama, savete za uspostavljanje volonterskog servisa i opise najčešćih zadataka u vanrednim situacijama.

U izradi brošure korišćene su informacije iz Podsetnika o volonterizmu u kriznim situacijama “ZA VOLONTERIMA TRKA I KAD NIJE FRKA” Centra za građansko delovanje iz Obrenovca.

Klikni zeleno – Brošura o zaštiti od požara

Brošura o postupanju i zaštiti u slučaju poplava objavljena je u okviru projekta “Klikni zeleno” koji je realizovao Timočki omladinski centar uz podršku CSOnnect programa REC kancelarije u Srbiji. Brošura sadrži neke od najvažnijih saveta kako sprečiti poplave i šta raditi kada dođe do poplava. U izradi brošure korišćene su informacije iz “Porodičnog priričnika za ponašanje u vanrednim situacijama” – Sektora za vanredne situacije Ministarsva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji.

Klikni zeleno – Brošura o postupanju i zaštiti u slučaju poplava

Brošura o postupanju i zaštiti u slučaju poplava objavljena je u okviru projekta “Klikni zeleno” koji je realizovao Timočki omladinski centar uz podršku CSOnnect programa REC kancelarije u Srbiji. Brošura sadrži neke od najvažnijih saveta kako sprečiti poplave i šta raditi kada dođe do poplava. U izradi brošure korišćene su informacije iz “Porodičnog priričnika za ponašanje u vanrednim situacijama” – Sektora za vanredne situacije Ministarsva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji.

PROMO FLAJER – POMAK prostor za kreativno delovanje

Timočki omladinski centar aktivno radi na otvaranju modernog Co-Working prostora u Zaječaru.

Ovakav jedan, kreativno transformisan prostor, predstavljao bi spoj preduzetničkih, edukativnih, kulturnih i komercijalnih aktivnosti.

Zahvaljujući programima Trag fondacije i USAID-a, Razvojne agencije Srbije, Ministarstva omladine i sporta, kroz koje je podržan projekat “POMAK prostor”, radovi u prostorijama budućeg Co-Working prostora za kreativno delovanje su počeli.

Donatorska brošura – POMAK prostor za kreativno delovanje

Timočki omladinski centar aktivno radi na otvaranju modernog Co-Working prostora u Zaječaru.

Ovakav jedan, kreativno transformisan prostor, predstavljao bi spoj preduzetničkih, edukativnih, kulturnih i komercijalnih aktivnosti.

Zahvaljujući programima Trag fondacije i USAID-a, Razvojne agencije Srbije, Ministarstva omladine i sporta, kroz koje je podržan projekat “POMAK prostor”, radovi u prostorijama budućeg Co-Working prostora za kreativno delovanje su počeli.

Priručnik “Mapa transformacije organizacija civilnog društva”

Pred vama je priručnik „POMAK- Mapa transformacije OCD“, čija je ideja da na jedan originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i OCD za pokretanje inicijativa za održivost OCD, ali i za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji.

Projekat “Pomak transformacija” realizuje Timočki omladinski centar, finansira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije sredstvima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a sufinansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Brošura, internet bonton za mlade, “Klikni realno 2.0”

Brošura “Klikni realno 2.0”, kao i istoimeni projekat, ima za cilj da poveća svest dece, mladih i šire javnosti, o mogućim opasnostima sa kojima se mogu susreti prilikom korišćenja Interneta i društvenih mreža, te sadrži kao podsetnik odnosno osnovna pravila ponašanja na Internetu i služi kao svojevrsni Internet bonton.

Štampana brošura je distribuirana mladima iz Timočkog regiona tokom centralnih uličnih manifestacija u organizaciji volontera i edukovanih vršnjačkih edukatora.

Sadržaj brošure inspirisan je publikacijom “E-bonton Pravila lijepog ponašanja na društvenim mrežama” koji je objavio “Hrvatski telekom”.

Projekat “Klikni realno 2.0” realizuje TImočki omladinski centar, a finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Brošura, Mini rečnik Evropske Unije

Timočki omladinski centar je uz finansijsku podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije realizovao projekat “Zanimljiva geografija Evropske unije”.

Ovim projektom među mladima u Zaječaru promovisali smo mogućnosti, vrednosti i bogatstvo kulturoloških različitosti Evropske unije, a sve kroz niz aktivnosti od kojih je jedna izrada mini rečnika EU.

Ovaj rečnik predstavlja raznolikosti EU.
Znanje različitih jezika otvara nam mnoga vrata ka novim prijateljstvima, novim kulturama i novim mogućnostima.

EU ima 28 država članica i 24 službena jezika. Ova brošura vam može pomoći da nakratko zavirite iz EU vrata, jer sadrži osnovne infromacije o državama članicama, te nekoliko fraza na službenom jeziku sa prevodom na Srpski.

Priručnik “Kreativno preduzetništvo za održivost programa organizacija civilnog društva”

Pred vama je priručnik „POMAK – kreativno preduzetništvo za održivost programa organizacija civilnog društva“, čija je ideja da na jedan originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i OCD za pokretanje inicijativa za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji.

Naša ideja je da zajedno počnemo da razmišljamo o alternativnim i inovativnim izvorima finansiranja sadašnih i budućih projekata i programa udruženja mladih i za mlade. Tokom desetogodišnjeg postojanja TOC-a uočili smo, i verujemo da ćete se složiti sa nama, da je glavni problem održivost programa, jer oni uglavnom zavise od programskog finansiranja domaćih i stranih donatora i institucija. Zarad održivosti programa, ali i poboljšanja ekonomske situacije mladih u Srbiji, nadamo se da ćemo ovim predlozima uspeti da steknemo nova znanja o kreativnim industrijama, coworking prostorima, socijalnom preduzetništvu i crowdfunding-u, ali i pokrenuti nove inicijative.

Projekat “Pomak” sprovodi TImočki omladinski centar, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Brošura, internet bonton za mlade, “Klikni realno”

Brošura “Klikni realno”, kao i istoimeni projekat, ima za cilj da poveća svest dece, mladih i šire javnosti, o mogućim opasnostima sa kojima se mogu susreti prilikom korišćenja Interneta i društvenih mreža, te sadrži kao podsetnik odnosno osnovna pravila ponašanja na Internetu i služi kao svojevrsni Internet bonton.

Štampana brošura je distribuirana mladima iz Timočkog regiona tokom centralnih uličnih manifestacija u organizaciji volontera i edukovanih vršnjačkih edukatora.

Sadržaj brošure inspirisan je publikacijom “E-bonton Pravila lijepog ponašanja na društvenim mrežama” koji je objavio “Hrvatski telekom”.

Projekat “Klikni realno” realizuje TImočki omladinski centar, a finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Trojezični vodič “Kako započeti posao u Bugarskoj?”

Trojezični “korak po korak” priručnik (vodič) za omladinske preduzetnike u pograničnom regionu.

Vodeći partner na projektu “Karijerno vođenje mladih, umrežavanje preduzetnika i razmena” je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006. Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.

Trojezični vodič “Kako ući na bugarsko tržište?”

Trojezični “korak po korak” priručnik (vodič) za omladinske preduzetnike u pograničnom regionu.

Vodeći partner na projektu “Karijerno vođenje mladih, umrežavanje preduzetnika i razmena” je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006. Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.

TOC Brošura za mlade o zaštiti od požara

Brošura za mlade o zaštiti od požara objavljena je u okviru projekta “Znanje čuva mlade od požara” koji je realizovao Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Zaječara, Odeljenjem za vanredne situacije odnosno Vatrogasno – spacilačkim bataljanom Zaječar i Crvenim krstom Zaječar, a finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Brošura sadrži neke od najvažnijih saveta kako prevenirati i reagovati u slučaju požara.

Brošura „Klikni realno“

Brošura TOC-a “Klikni realno”, objavljena je u okviru isdtoimenog projekta finansiranog od strane: Save the children, OAK foundation i Fonda B92. Projekat se bavi zaštitom dece na internetu. Brošura je informativnog karaktera i namenjena je roditeljima. Podeljena je na poglavlja i u svakom se nalaze saveti za roditelje, pošto je ovaj vid nasilja nepoznat samim roditeljima.

Brošura „Pričajmo o sidi“

Brošura TOC-a i Omladine JAZAS-a Zaječar „Pričajmo o sidi“ objavljena je tokom Decembarske kampanje 2011. godine. Informativnog je karaktera i u njoj možete pronaći odgovore na pitanja:  Šta je SIDA, a šta HIV? Kako se radi testiranje? Kako se možemo, a kako ne možemo inficirati odnosno kako se HIV prenosi? Kako se pravilno koristi kondom? Štampanje brošure finansirali su Opština Zaječar, Kancelarija za mlade Zaječar i Opština Kladovo.

Brošura „Polno prenosive infekcije“

Brošura TOC-a i Omladine JAZAS-a Zaječar „Polno prenosive infekcije“ objavljena je tokom Decembarske kampanje 2011. godine. Informativnog je karaktera i u njoj se možete detaljnije informisati o nekoliko najznačajnijih (sifilis, gonoreja, hlamidijalne infekcije, genitalni herpes, genitalni kondilomi).  Štampanje brošure finansirali su Opština Zaječar, Kancelarija za mlade Zaječar i Opština Kladovo.

Brošura „Poseta ginekologu/urologu“

Brošura TOC-a i Omladine JAZAS-a Zaječar „Poseta ginekologu/urologu“ objavljena je tokom Decembarske kampanje 2011. godine. Informativnog je karaktera i u njoj se možete informisati kada i koliko često je potrebno obratiti se lekaru specijalisti, kako izgleda pregled, koja su najčešća pitanja koja možete postaviti i koja vam mogu biti postavljena i sl. Štampanje brošure finansirali su Opština Zaječar, Kancelarija za mlade Zaječar i Opština Kladovo.

Brošura „Pričajmo o narkomaniji“

Brošura „Pričajmo o narkomaniji“ predstavlja osnovne tipove prevencije narkomanije i najčešće zloupotrebljavane psihoaktivne supstance (kanabinoidi, amfetamini i metamfini, speed, ekstazi, kokain, LSD, heroin) i posledice njihovog korišćenja. Štampanje brošure omogućilo je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije kroz projekat „Zavolontiraj protiv droge“ i kampanju „100% čist(a), 100% svoj(a)“ koji je u 2011. godini realizovala Omladina JAZAS-a Zaječar.

SDG