KONDOM

Kondom je dostupno i visoko pouzdano sredstvo zaštite od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija. Istovremeno, kondom je i nešto intimno i lično, ali i nešto o čemu se, u doba epidemije HIV-a, govori na sve strane. Upotrebu kondoma treba ohrabrivati i učiniti prihvatljivijom, ali i obezbediti informacije o tome kako se pravilno koristi, kako bi imao efekta. Ako se pravilno upotrebljava u potpunosti je siguran. Da budeš sigurnan/ na u pouzdanost i kvalitet kondoma, uvek pre upotrebe proveri datum proizvodnje na pakovanju. Kondom ne drži blizu izvora toplote (nemoj ga držati u džepu) i izvora svetlosti.

SDG