Platforma Održivi razvoj za sve uputila predloge budućoj Vladi Srbije

Platforma Održivi razvoj za sve, a čiji je i TOC deo, danas (13. marta 2024.) je uputila predlog budućoj Vladi Srbije, a u cilju doprinosa planiranju razvoja i uključivanju šire društvene zajednice u javni dijalog o priroritetima razvoja Srbije.

Ideja o upućivanju predloga došla je od strane organizacija koje se već 4 godine bave lokalizacijom ciljeva održivog razvoja kroz uvođenje Agende 2030 u lokalne planove razvoja više lokalnih samouprava u Srbiji, a imajući u vidu obavezu Republike Srbije da primeni Agendu 2030 kao razvojnu startegiju Ujedinjenih nacija i započete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije.

Na konferenciji za novinare održanoj danas, 13.3.2024. godine u Beogradu, obratio se i Goran Radisavljević, direktor TOC-a, koji je izmeđuostalog naveo da kao predstavnik jedine od 7 organizacije koje su uključene u rad platforme nije iz Beograda, nego je iz Zaječara, uvek mora da govori decentralistički, te nagalsio da kada govorimo o razvoju, uvek moramo da govorimo o regionalnom i ravnomernom razvoju, a da u tome ključnu ulogu upravo i imaju organizacije civilnog društva sa lokala. Upravo takve organizacije u protekle 4 godine pomogle su platformi, ali i aktivno učestvovale u izradi lokalnih dokumenata razvoja u koje su uvođene komponete Agende 2030 i održivog razvoja. . “Kada pogletae naše zahteve ka novoj Vladi jeste da organizacije civilnog društva i akademska zajednica moraju da budu uključeni u procese i izrade svih dokumenta,a pogotovu planova razvoja”, naveo je Radisavljević.

Prema rečima direktora TOC-a, ova organizacija je okviru Platforme uradila istraživanje među mladima, a koje je pokazalo da 70% mladih u Srbiji ne zna šta su ciljevi održivog razvoja i šta je održivi razvoj. Koliko god da imamo nadležno ministarstvo (Ministarstvo turizma i omladine prim. aut.) koje u svom strateškom planu obuhvata ciljeve održivog razvoja, mladi, od kojih i zavisi budućnost Srbije ne zna o konceptu održivog razvoja, a ni o Agendi 2030. “Ako tražimo da imamo krovno telo koje će koordinisati sprovođenje Agende 2030 u vidu ministarstava, trebalo bi da tražimo da rade na podizanju kapaciteta kroz edukaciju zaposlenih i unutar drugih ministarstava, državne sekretare, pomoćnike. Ta edukacija je važna, kako bi i druga ministarstva mogla da doprinose u radu krovnog koordinacionog tela koje će se baviti sprovođenjem Agende 2030 u Srbiji, jer samo na taj način i uz punu koordinaciu svih članova društva možda možemo da napravimo neki razvoj koji će biti decentralizovan i regionalno ravnopravan”, predočio je Goran Radisavljević, direktor TOC-a tokom konfernecije za medije.

Sve preporuke za novu Vladu Srbije koje je platfroma Održivi razvoj za uputila danas na konferenciji za medije možete pogledati na linkovima
YouTube i Sajtu platforme

Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ-a, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platform realizuje u partnerstvu Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije – CEVES, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation), TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i SMart Kolektiv.

Foto: Medija centar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

SDG