Naše aktivnosti

Poziv organizacijama koje su aktivne u prevenciji HIV-a i TB za učešće u procesu procene kapaciteta

Organizacije civilnog društva koje planiraju da se uključe u Nacionalni odgovor na HIV i AIDS kroz programe prevencije i podrške ključnim populacijama i osobama koje žive sa HIV-om pozivaju se da prođu procenu ljudskih i organizacionih kapaciteta U okviru Programa tehničke pomoći (TA) Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GF) Timočki Omladinski

Ekonet – U Zaječaru organizovana izložba dečjih radova na temu razvrstavanja otpada

TOC je u perthodnom periodu, tačnije tokom oktobra i novembra 2022. godine, realizovao 3 radionice u vrtićima Ljiljan, Zdravac i Svitac, na temu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Nakon organizovanih radionica, deca su naučeno prikazali kroz likovne radove koje su izradili zajedno sa svojim vaspitačicama. Izložba ovih radova priređena je na Skveru u Zaječaru,

Pilotiranje usluge Terenski rad u zajednici u Zaječaru uz podršku EUpro plus programa

TOC će u periodu od novembra 2022. do novembra 2023. godine realizovati projekat Terenski rad u zajednici, a uz podršku EU pro plus programa i u partnerstvu sa Gradskom upravom Zaječar. Cilj projekta je rad na unapređenju socijalne zaštite građana Zaječara. Specifičnije u okviru projekta nam je cilj da radimo na Unapređenju sistemskog odgovora Grada

Sa decom iz vrtića “Ljiljan” o pravilnom razvrstavanju otpada

Timočki Omladinski Centar u okviru projekta “Ekonet – korak dalje” 24. oktobra 2022. godine, realizovao je edukativnu radionicu u Predškolskoj ustanovi Đulići,  a na temu pravilnog razvrstavanja otpada. Deca iz vrtića “Ljiljan” kroz radionicu su pokazala neko osnovno znanje na temu reciklaže, kao i prikupljanja i razvrstavanja otpada, koje su ovom prilikom kroz nekoliko edukativnih

Ekonet – korak dalje: Eko škola i radionice za predškolce

Mreža “Ekonet” je, kao rezultat prvog ciklusa programa EKOSISTEM, izradila dokument “Analize i preporuke“, u kojem je analizirano stanje u domenu upravljanja komunalnim otpadom u 24 lokalne samouprave u 4 regiona (Zlatiborski, Rasinski, Timočki i Zapadnobački). Dokument predstavlja polaznu osnovu za uporednu analizu (u drugom ciklusu) aktuelnog stanja na lokalu i koraka ka ispunjavanju obaveza

SDG