Pilotiranje usluge Terenski rad u zajednici u Zaječaru uz podršku EUpro plus programa

TOC će u periodu od novembra 2022. do novembra 2023. godine realizovati projekat Terenski rad u zajednici, a uz podršku EU pro plus programa i u partnerstvu sa Gradskom upravom Zaječar.

Cilj projekta je rad na unapređenju socijalne zaštite građana Zaječara. Specifičnije u okviru projekta nam je cilj da radimo na Unapređenju sistemskog odgovora Grada Zaječara u oblsti socijalne zaštite, kao i na razvojanju nove usluge koja doprinosi poboljšanju kvaliteta života ranjivih i marginalizovanih grupa u Zaječaru.

U okviru pomeutog projekta, a u narednih godinu dana TOC planirana realizovati dve obuke za terenske radnike, za 20 ljudi, zatim pilotiranje usluge terenski rad u zajednici i mentorski rad sa timom terenskih radnika. Paralelno sa tim, a u saradnji sa Gradskom upravom Zaječar, planirano je zagovaranje za formiranje radne grupe za pisanje Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara, istraživanje o socijalnoj situaciji na teritoriji Grada Zaječara, pisanje strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara, javna rasprava i donošenje Strategije razvoja socijalne politike grada Zaječara.

Posebna dobit ovog projekta ogleda se u tome da će ovo biti prvi preventivni socijalni program u Srbiji. Autrič je u EU, SAD i Japanu pre svega prepoznat kao socijalni program ili zdravstveno/socijalni program, a u Srbiji ga 8 udruženja građana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije u poslednjih 15 godina pruža isključivo kao zdravstveni program u cilju prevencije HIV-a. Usluga terenski rad u zajednici do sada je uspešno pilotirana od strane Asocijacije Duga u Šapcu i Valjevu, a pored Zaječara gde će na pilotiranju raditi TOC, ove godine na pilotiranju usluge Asocijacija Duga radiće u Kruševcu.

Projekat “Terenski rad u zajednici” sprovodi TOC, a finansira Evropska unija preko programa EU PRO Plus. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost TOC-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

SDG