SDGs4All – SDG10 – Organizovan 3. vebinar, ovaj put na temu Smanjenja nejednakosti

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES organizovali su u sredu 9. decembra vebinar na temu „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“

Na ovu temu moderator Miloš Milovanović, producent/presenter televizije N1, razgovarao je sa Svetlanom Stefanović – ekspertkinjom za mentorstvo i rodnu ravnopravnost i Brankicom Janković – poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.

Tokom ovog webinara potrudili smo se da dobijemo odgovore na sledeće teme

  • Zašto su jednake šanse važne za razvoj društva?
  • Kolilo je važno osnaživanje devojčica i žena u svim segmentima – politički, ekonomski, obrazovni, medijski?
  • Koji je značaj žensko-ženskog mentorstva za lični i profesionalni razvoj žena?
  • Zašto je bitno raditi na promovisanju socijalne, ekonomske i političke inkluzije bez obzira na druge karakteristike? (starost, pol, rasu, etničku pripadnost, poreklo, religiju, ekonmski ili drugi status)
  • Smanjenje nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja i diskriminacije po svim osnovima (socijalnim, ekonomskim i političkim)
  • Starenje i ciljevi održivog razvoja

Cilj webinara bio je da skrene pažnju na značaj smanjenja nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja diskriminacije po svim osnovama (socijalnim, ekonmskim i političkim), kao i na značaj pormovisanja socijalne, ekonomske i političke inkluzije i tome razgovara prvenstveno sa mladima, kao i predstavnicima institucija i organizacija.

Webinar „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 10 – Smanjenje nejednakosti.

Snimak webinara možete pogledati na linku.

SDG