SDGs4All – SDG 11: Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?“ koji će biti organizovan u četvrtak 17. decembra 2020. godine u 11 časova.

Za učešće na webinaru možete se prijaviti  OVDE do srede 16. decembra 2020. do 23:59h.

Moderator: Miloš Milovanović – producent/presenter televizije N1

Panelisti:

 • prof dr Milena Dragićević Šešić – redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
 • Bora Dimitrijević – predsednik Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe

Teme: 

 • Kako kulturnu baštinu učiniti, pre svega, participativnom, a onda i održivom? Kako je staviti u savremeni kontekst?
 • Kako povezati baštine, muzeje, arhive sa edukativnim ustvanovama?
 • Problem eksploatisanja spomenika kulture od strane privatnog sektora koji ne ulažu u održavanje spomenika
 • Kulturni turizam
 • Zaštita i prezentacija našeg kulturnog nasleđa, kao četvrti stub održivog razvoja
 • Kovid kriza i izazovi u kulturi koji nas čekaju nakon njenog završetka
 • Zakonska regulativa, nematerijalno kulturno nasleđe i njegovo očuvanje na nacionalnom nivou
 • Ide li kultura, kao javna vrednost, ka tome da postane roba na tržištu?
 • Izrada nacionalne strategije u oblasti kulture i održivi razvo

Cilj webinara je da skrene pažnju na temu očuvanja i zaštite kulturne baštine, kao i povezanost ove teme sa ciljevima održivog razvoja i agende 2030, te da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zainteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu temu.

Webinar „Ima li mesta za kulturnu baštinu u ciljevima održivog razvoja?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice.

Za reč se možete javiti podizanjem ruke ili na chatu na WebinarJam platformi čiji link dobijate pri registraciji.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

SDG