Naše aktivnosti

Da li znate da je u Srbiji realizovano 70 dobrih promena na lokalnom nivou?

Proces pridruživanja Srbije EU često se gleda kao proces koji pripada institucijama i političarima. Ali, da li bi proces EU integracija išao ovako sporo da je Srbija zemlja vladavine prava, zemlja kulture poštovanja, znanja i etike? U izgradnji takve Srbije, ključnu ulogu ipak igraju građani i građanke Srbije koji na lokalnom nivou prave dobre promene.

Poziv za obuku za terenske saradnike u oblasti socijalne zaštite

TOC u okviru projekta Terenski rad u zajednici, organizovaće trening za obuku terenskih saradnika, tj. outreach saradnika, a u cilju podizanja stručnih kompetenci stručnih radnika, saradnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne zaštite iz opštine Zaječar. TOC će u toku marta meseca organizovati u Zaječaru dva stručna treninga, akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu

Srbija uskoro dobija priručnik za PReP, PEP i ARV terapiju

U Sokobanji je tokom jučerašnjeg dana, 31.januara 2023. godine, održan je sastanak radne grupe za izradu priručnika za PReP, PEP i ARV terapije za HIV. Cilj sastanka bio je da se pregledaju i usaglase do sada napisani delovi priručnika, ali i da se nastavi rad na njihovom daljem razvijanju i finaliziranju. Na pisanju priručnika prvenstveno

Poziv organizacijama koje su aktivne u prevenciji HIV-a i TB za učešće u procesu procene kapaciteta

Organizacije civilnog društva koje planiraju da se uključe u Nacionalni odgovor na HIV i AIDS kroz programe prevencije i podrške ključnim populacijama i osobama koje žive sa HIV-om pozivaju se da prođu procenu ljudskih i organizacionih kapaciteta U okviru Programa tehničke pomoći (TA) Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GF) Timočki Omladinski

Ekonet – U Zaječaru organizovana izložba dečjih radova na temu razvrstavanja otpada

TOC je u perthodnom periodu, tačnije tokom oktobra i novembra 2022. godine, realizovao 3 radionice u vrtićima Ljiljan, Zdravac i Svitac, na temu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Nakon organizovanih radionica, deca su naučeno prikazali kroz likovne radove koje su izradili zajedno sa svojim vaspitačicama. Izložba ovih radova priređena je na Skveru u Zaječaru,

Pilotiranje usluge Terenski rad u zajednici u Zaječaru uz podršku EUpro plus programa

TOC će u periodu od novembra 2022. do novembra 2023. godine realizovati projekat Terenski rad u zajednici, a uz podršku EU pro plus programa i u partnerstvu sa Gradskom upravom Zaječar. Cilj projekta je rad na unapređenju socijalne zaštite građana Zaječara. Specifičnije u okviru projekta nam je cilj da radimo na Unapređenju sistemskog odgovora Grada

Sa decom iz vrtića “Ljiljan” o pravilnom razvrstavanju otpada

Timočki Omladinski Centar u okviru projekta “Ekonet – korak dalje” 24. oktobra 2022. godine, realizovao je edukativnu radionicu u Predškolskoj ustanovi Đulići,  a na temu pravilnog razvrstavanja otpada. Deca iz vrtića “Ljiljan” kroz radionicu su pokazala neko osnovno znanje na temu reciklaže, kao i prikupljanja i razvrstavanja otpada, koje su ovom prilikom kroz nekoliko edukativnih

SDG