Poziv mladima za učešće na Sajmu zapošljavanja u Sofiji

Timočki omladinski centar – TOC poziva sve mlade sa teritorije zaječarskog okruga da se prijave za učešće u projektu „Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena”. Kao što i sam naziv kaže glavni cilj projekta je da poboljša karijerno vođenje mladih, promoviše omladinsko preduzetništvo i poboljša prekograničnu saradnju mladih, edukativnog i biznis sektora.

Dvаdеsеtоrо mlаdih imaće priliku da 12. i 13. marta 2014. godine učestvuju na dvodnevnom Sajmu zapošljavanja (First job event) u Sofiji, Republika Bugarska. Cilj ove aktivnosti je da pruži podršku nezaposlenim mladim ljudima u prekograničnom regionu u potrazi za prvim poslom i konkurisanjem u privatnom i javnom sektoru. Glavni fokus tokom ovog događaja biće na važnosti celoživotnog učenja i smanjenju jaza između obrazovnog sistema i tržišta rada. Nizom sastanaka i radionica tokom sajma učesnici će dobiti praktična znanja i savete, upoznati se sa radnim procedurama u Bugarskoj i zemljama Evropske unije, posetiti karijerne centre i direktno kontaktirati sa kompanijama.

Uslovi za prijavu na konkurs:
•    Mladi od 18 do 30 godina starosti
•    Mladi koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji zaječarskog okruga (Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Boljevac)
•    Mladi svršeni/e srednjoškolci/ke, student/kinje, bez prethodnog radnog iskustva
•    Popunjen aplikacioni formular

Popunjen prijavni formular (u dnu dokumenta) pošaljite elektronskom poštom na office@toc.rs ili predajte lično u kancelarijama TOC-a, Nikole Pašića 37, 3. sprat, kancelarije 13 – 15, 19000 Zaječar. Rok za prijavu je petak 28. februar 2014. godine do 16 časova. Odabrani učesnici biće kontaktirani do petka  7. marta 2014. godine.

Učesnicima dvodnevne posete Sajmu zapošljavanja u Sofiji projektom su pokriveni troškovi smeštaje, ishrane i puta.

Vodeći partner na projektu je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006.

Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate kancelariju TOC-a na telefon 019 441091 ili e-mail office@toc.rs.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

SDG