Tag Archives: omladinski rad

Iako vlada uverenje da je omladinski rad novina na našim područjima, istorijski gledano on je postpojao još u 19. veku, samo u nešto drugačijem obliku. Organizacije koje su tada postojale na ovim prostorima bavile su se, pre svega, humanitarnim aktivnostima. Taj obrazac postojao je sve do II Svetskog rata kada su počeli da se razvijaju […]

U okviru kampanje o značaju omladinskog rada, koju sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Zara, članica TOC tima, dala je intervju kao omladinska radnica, a u kome izmeđuostalgo kaže: „Omladinski rad je važan zato što pomaže lični i socijalni razvoj mladih i omogućava im da sazru i izgrade sebe kao ličnost“ Snežana Zarev […]

Centra za omladinski rad i Nacionalna asocija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), 21. aprila, organizovala u Ministarstvu omladine i sporta konferenciju „Uloga civilnog društva i omladinskog rada u borbi protiv diskriminacije„. Na konferenciji su najpre predstavljeni rezultati projekta, kratkometražni filmovi pod objedinjenim nazivom „Mravi“, namenjenih populaciji svih uzrasta, a koji predstavljaju razne primere diskriminacije i kako […]

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR od 3. do 5. septembra u prstorijama ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima, organizovala je obuku za primenu standard za osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada sa fokusom na uključivanje marginalizovanih grupa mladih. Treningu su prisustvovali predstavnici 31 organizacije članice NAPOR-a. Tokom obuke učesnici/ce su detaljno upoznati sa standardima […]

Timočki omladinski centar jedna je od 28 organizacija akreditovanih od strane NAPOR-a za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada. Ekološko-goranski centar u Sremskim Karolvcima, 6. i 7. oktobra 2012. ugostio je učesnike evaluativnog sastanka koji je vrednovao primenu i testirao mehanizame za osiguranje kvaliteta omladinskog rada, koji se po prvi put sprovodi u Srbiji. Sastanak […]

Timočki omladinski centar se u skladu sa svojim ciljevima i principima zalaže za profesionalizaciju zanimanja omladinskih radnika i unapređenje kvaliteta omladinskog rada koji je definisan i u Zakonu o mladima. Shodno tome TOC je jedna od prvih 30 organizacija iz Srbije koja je ušla u proces provere svojih programa. Kako bi što detaljnije procenili organizaciju […]