Tag Archives: napor

U okviru kampanje o značaju omladinskog rada, koju sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Zara, članica TOC tima, dala je intervju kao omladinska radnica, a u kome izmeđuostalgo kaže: „Omladinski rad je važan zato što pomaže lični i socijalni razvoj mladih i omogućava im da sazru i izgrade sebe kao ličnost“ Snežana Zarev […]

Centra za omladinski rad i Nacionalna asocija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), 21. aprila, organizovala u Ministarstvu omladine i sporta konferenciju „Uloga civilnog društva i omladinskog rada u borbi protiv diskriminacije„. Na konferenciji su najpre predstavljeni rezultati projekta, kratkometražni filmovi pod objedinjenim nazivom „Mravi“, namenjenih populaciji svih uzrasta, a koji predstavljaju razne primere diskriminacije i kako […]

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR od 3. do 5. septembra u prstorijama ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima, organizovala je obuku za primenu standard za osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada sa fokusom na uključivanje marginalizovanih grupa mladih. Treningu su prisustvovali predstavnici 31 organizacije članice NAPOR-a. Tokom obuke učesnici/ce su detaljno upoznati sa standardima […]

Timočki omladinski centar jedna je od 28 organizacija akreditovanih od strane NAPOR-a za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada. Ekološko-goranski centar u Sremskim Karolvcima, 6. i 7. oktobra 2012. ugostio je učesnike evaluativnog sastanka koji je vrednovao primenu i testirao mehanizame za osiguranje kvaliteta omladinskog rada, koji se po prvi put sprovodi u Srbiji. Sastanak […]

Timočki omladinski centar se u skladu sa svojim ciljevima i principima zalaže za profesionalizaciju zanimanja omladinskih radnika i unapređenje kvaliteta omladinskog rada koji je definisan i u Zakonu o mladima. Shodno tome TOC je jedna od prvih 30 organizacija iz Srbije koja je ušla u proces provere svojih programa. Kako bi što detaljnije procenili organizaciju […]