Timočki omladinski centar organizovao je u četvrtak 28. Decembra 2017. godine, u Prostoru za POMAK u Zaječaru, konsultativni sastanka u okviru projekta “Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” na temu Mladi i omladinsko preduzetništvo na lokalu u sasradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Trag fondacijom.

Cilj sastanka bilo je upoznavanja sa programom projekta, budućim aktvnostima i mapiranje lokalnih politika koje se bave omladinskim predueztništvom u 5 lokalnih zajednica: Zaječar, Knjaževac Bor, Požarevac i Smederevo.

Na sastanku su bili pozvani predstavnici organizacija civilnog društva i institucija iz Zaječara, Knjaževca, Bora, Požarevca i Smedereva, relevantne za temu mladih i omladinskog preduzetništva, koji mogu pomoći i angažovati se u procesu izrade politika na loklanom nivou.

U narednom periodu u pomenutih 5 lokalnih zajednica TOC kao regionalni HUB organizovaće okrugle stolove sa ciljem razmene mišljenja na temu razumevanja značaja i napretka pregovaračkih poglavlja 19 i 20, koje se odnose na omladinsko preduzetništvo. Takođe biće prganizovane i ulične akcije kako bi kroz direktan razgovor sa građanima pričali o problema nezaposlenosti, posebno mladih, kao i tribine gde će učesnici biti građani i relevantni akteri iz oblasti zapošljavanja i preduzetništva. Poslednja aktivnost projekta biče Završni sastanak kada će TOC kao regionalni HUB istočne Srbije prezentovati rezultate aktivnosti i projekta. Cilj sastanka biće sastavljanje pisma mišljenja i stava regiona po pitanju zapošljavanja mladih i preduzetništva. Ovo pismo mišljenja biće poslato na adresu Pregovarčkog tima sa afirmativnim značenjem.Takođe uputiće se i preporuke opštinama za unapređenje preduzetništva na osnovu istraživanja.

Cilj projekta “Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijaloga OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” je doprinos procesu evropskih integracija osnaživanjem organizacija civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu u procesu politika i donošenja odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u Srbiji.

Projekat u periodu od 31. decembra 2016. godine do 30. juna 2018. godine, realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.