toc-trag-nkd-poslanici-potpisivanje-ugovora

Timočki omladinski centar, prema odluci Odbora za donacije Trag fondacija je, jedna je od 5 organizacija kojoj je dodelja donacija u okviru konkursa „Poverenje u parlament“. Ovaj konkurs bio je otvoren samo za članice Nacionalne koalicije za decentralizaciju u okviru projekta „Real say on policy“ koji sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je uspostavljanje i kreiranje mehanizama dijaloga između izabranih naronih poslanika i građana istočne Srije, kako bi građani povećali učešće u formulisanju javnih politika.

Želja nam je da uspostavimo info servis u Zaječaru koji bi bio spona između izabranih narodnih poslanika/ca i građana/ki istočne Srbije, a koji bi doprinosio međusobnom dijalogu i kreiranju javnih politika. Info servis će izmeđuostalog vršiti i monitoring rada poslanika iz istočne Srije. Uz podršku konultanata sa iskustvomu praćenju javnih politika, radićemo na praćenju da li su narodni poslanici istočne Srbije recimo prisustvovali sednicama Narodne skupštine Republike Srbije, učestvovali u raspravama, podnosili amandmane, glasali za odluke od interesa za grašane istočne Srbije i sl.

Ovim projektom planiramo da povežemo svih 7 poslanika istočne Srbije sa minimum 200 građana/ki. U toku projekta „Na kafi sa narodnim poslanikom“, biće realizovanom minimum 6 javnih događaja – kafa sa narodnim poslanikom/com, koji su osmišljeni kao direktan dijalog građana i poslanika, gde će građani imati mogućnost da razgovaraju sa poslanicima o problemima sa kojima se svakodnevno susreću, postave pitanja poslanicima, ali i da ih upoznaju.

Istočna Srbija u Narodnoj Skupštini ima 7 predstavnika, od toga 2 iz zaječarskog, 2 iz borskog i 3 iz braničevskog okruga. Izabrani poslanici su jedino u kampanji imali na neki način komunikaciju sa građanima, ali ne i nakon izbora, i većina građana i ne zna da su oni njihovi predstavnici u Narodnoj Skupštini.