Timočki Omladinski Centar od Grada Zaječara dobio je na korišćenje, uz nadoknadu, prostor u centru grada, na period od 10 godina (staru urbanu kafanu “Hajduk Veljkov konak”), veličine 253m2, koji zadovoljava sve preduslove potrebne za uspešan rad jednog modernog prosotra za kreativno delovanje. Coworking hub centar predstavlja prostor za kreativno delovanje koji je radni prostor za kreativce, inkubator, prezentacioni prostor, prostor za sastanke, prostor za obuke i treninge, ali i mesto na kome se dobijaju usluge savetovanja za mlade preduzetnike ali i organizacije civilnog društva. Ovakav vid prostora predstavlja novi koncept multifunkcionalnog prostora koji je nastao kreativnom transformacijom stare urbane kafane Hajduk Veljkov konak u instituciju koja spaja preduzetničke, edukativne, kulturne, kao i komercijalne aktivnosti.

Naš cilj je da formiramo moderni kreativni prostora za zajedničko delovanje koji predstavlja multidisciplinarnu platformu, podstiče razvoj kreativne ekonomije, pruža usluge poslovne inkubacije i uspostavlja dijalog između savremenih tendencija, te na taj način pospešuje i unapređuje lokalni ekonomski razvoj.

KONAK – prostor za kreativno delovanje

Prostor za kreativno delovanje nudi:
1. radni prostor– adaptiran i prilagođen prostor mladim preduzetnicima u kome mogu da počnu i realizuju svoj biznis. Coworking hub centar omogućava radni prostor sa svim kancelarijskim uslovima počev od radnog stola preko celokupne potrebne opreme (štampači, fotokopir aparat, projektor itd.) do brzog interneta, sale za sastanke i prezentacije, usluge poslovnog sekretara (prijem klijenata i pošte).
2. savetovanje i edukacija- coworking hub centar pružaće i obezbeđivaće savetodavnu podršku korisnicima centra, kao i budućim preduzetnicima. Sa mrežom partnera iz OCD-a i biznis sektora pružaće redovne edukacije i informisanje. Raznim predavanjima, seminarima za mlade preduzetnike, pružaće se nova znanja neophodna za njihov razvoj i izlazak na globalno tržište. Edukativne aktivnosti biće održavane u prezentacionom prostoru. Neke od tema koje će se obrađivati su: omladinsko preduzetništvo, samozapošljavanje, biznis plan, vođenje finansija, marketing plan i sl.

3. prezentacioni prostor– moderno opremljen prostor koji bi služio lokalnoj zajednici za održavanje radionica (rad u grupama, do 30 osoba) i raznih izložbi, promocija, tribina. Ovako opremljen prostor imao bi sve neophodne resurse.

4. trening centar– opremljen po visokim tehničkim standardima koji pruža mogućnost korišćenja multimedijalne opreme.

5. Prostor za rad i delovanje omladinskih i drugih organizacija civilnog društva. Moderno opremljem prostor služio bi OCD da sprovode svoje aktivnosti, realizuju semirare, edukacije, promocije i izložbe.

Već smo počeli sa sređivanjem KONAK – prostora za kreativno delovanje, kao i sa prikupljanjem sredstva za nastavak radova. Najveću pomoć očekujemo od donatora, lokalnih firmi i preduzetnika, kao i samih građana, kako bismo svi zajedno radili na tome da Zaječar što pre dobije moderan prostor za kreativno delovanje, kakav i zaslužuje i time porede Beograda, Niša, Užica, Novog Sada ude uvršten u Co-working mapu Srbije.

konak 3

konak 1

konak 2