Mi smo u programu

Period realizacije: 2006 – 2010.

Uloga na projektu: nosilac

Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative – BCIF

O projektu:

Categories:
SDG