Zaštita dece od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu 2011

Timočki Omladinski Centar, sa Fondom B92 i organizacijom “Save the Children Norway”, realizovao je projekat “Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu“.

Opšitnije u vesti: Zaštita dece od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu