Y-CEENATRA

Projekat „Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena“ ima za cilj da poboljša karijerno vođenje mladih, promoviše omladinsko preduzetništvo i poboljša prekograničnu saradnju mladih, edukativnog i biznis sektora.
Vodeći partner TOC-a na projektu je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća. Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006. Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.
Opširnije: