Mladi u riziku – uspostavljenje Saveta

TOC je kao nosilac „Mladi u riziku“ projekta organizovao trening module u pet gradova u Srbiji na koje su pozvani predstavnici institucija, javnih preduzeća, civilnog društva i svi oni čija se delatnost odnosi na mlade.