Mladi u riziku – Studijska poseta Sloveniji

U okviru novog programa “Mladi u riziku”, koji TOC, sa svojim partenrima, sprovodi na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore, a koji je finansiran od Evropske komisije, od 10. do 16. aprila 2011. godine, organizovana je studijska poseta Sloveniji za sprovodioce ovog projekta.

Opširinije u vesti: Studijska poseta Sloveniji