Balkanska konferencija „Mladi u riziku“

Konferencija je imala za cilj razmenu ideja i iskustava kako bi se unapredili preventivni programi u regionu, unapredili inkluzivni programi, poboljšalo zastupanje mladih, prvenstveno onih u riziku, promovisali primeri dobre prakse programa smanjenja mladih u riziku. Konferencija je doprinela razvoju partnerstva i umrežavanju mladih, omladinskih organizacija i neformalnih grupa, kao i organizacija koje se bave mladima u riziku. Pokrenut je  dijalog na regionalnom nivou kako bi se kreirao program podrške za mlade, koji će preduprediti zdravstvene, socijalne i ekonomske rizike sa kojima se mladi suočavaju.

Opširnije u vesti: Održana je Balkanska konferencija „Mladi u riziku“