Ciljevi

U skladu sa programima i vrednostima TOC-a ciljevi organizacije su:

  • podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće i zastupanje interesa mladih u društvu;
  • promocija i razvoj volonterizma;
  • razvijanje decentralizacije kao osnova za dalji politički i ekonomski razvoj Srbije;
  • jačanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje zapošljivosti mladih kroz kreativne industrije i inovativne pristupe;
  • usavršavanju mladih u oblasti informacionih tehnologija;
  • unapređenje bezbednosti dece i mladih sa posebnim osvrtom na zaštitu od Internet nasilja;
  • unapređenje zdravih stilova života, sa posebnim osvrtom na reproduktivno zdravlje, prevenciju HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti;
  • unapređenje položaja osetljivih i ugroženih grupa u društvu;
  • podizanje svesti o potrebi zaštite i očuvanju životne sredine u kontekstu održivog razvoja;
  • podrška razvoju kreativnosti mladih i učešće mladih u stvaranju i korišćenju kulturnih sadržaja.