Tag Archives: protivpožarna zaštita

Zaječarski srednjoškolci su juče, 28. februara 2013. godine, za vreme sedmog časa u praksi videli kako da se evakuišu iz škole u slučaju požara. Ideja pokazne vežbe bila je pretpostavka da je u prizemlju Medicinske škole došlo do požara, učenike nije moguće evakuisati hodnikom jer je ispunjen dimom te je evakuaciju potrebno izvršiti kroz prozor […]

Pоzivamo učenike zајеčаrskih srеdnjih škоlа kојi su zаintеrеsоvаni dа stеknu znаnjа i vеštinе о prаvilnоm rеаgоvаnju u slučајu pоžаrа i/ili drugih vаnrеdnih situаciја (pоplаvе, zеmlјоtrеsi itd) da se prijave za učešće u aktivnostima našeg projekta. Učеsnici еdukаciје nаučićе pоstupаk spаšаvаnjа pri pојаvi pоžаrа, upоtrеbu srеdstаvа zа gаšеnjе i kаkо rеаgоvаti kоd pојаvе dimа,  pаlјеnjа оdеćе, […]