Naš tim

Tim Timočkog Omladinskog Centra


Izvršni direktor


Finansijski direktor


Koordinator za monitoring i evaluaciju


Asistent koordinatora programaKoordinator za komunikacije

Alumni TOC-a


program koordinator


trening koordinator


menadžer za odnose s javnošću


koordinator centra u Nišukoordinator volontera


koordinator drop in centra u Nišu


psiholog savetnik