Naš tim

Tim Timočkog Omladinskog Centra


Izvršni direktor


Finansijski direktor


Koordinator za monitoring i evaluaciju


Koordinator za komunikacije

Alumni TOC-a


Asistent koordinatora programa


program koordinator


trening koordinator


menadžer za odnose s javnošćukoordinator centra u Nišu


koordinator volontera


koordinator drop in centra u Nišu


psiholog savetnik