EVS

Evropski volonterski servis, poznat pod skraćenicom EVS, deo je programa za mlade Evropske komisije pod nazivom Erasmus+.

Ovaj program omogućava mladima  od 17–30 godina da u periodu od 2 meseca do 12 meseci iskažu svoju posvećenost kroz celodnevno neplaćeno volontiranje u stranoj zemlji, u EU ili izvan EU. Mladi dobijaju priliku da se uključe u svakodnevni život organizacija koje ih prihvataju kao volontere. Neke od tema kojima se mogu baviti su: omladinska politika, lični i društveno-obrazovni razvoj, građanski aktivizam, socijalna zaštita, inkluzija, briga o životnoj sredini, neformalno-obrazovni programi, informacione i komunikacione tehnologije i medijska pismenost, kultura i kreativnost, saradnja, itd.

Mladi mogu da učestvuju u volonterskim projektima i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 meseci, i to samo jednom u životu. Razlog ovoga jeste da se kroz Erazmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa manje mogućnosti mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi im se omogućilo učešće. Njima je omogućeno da kroz Erazmus+ učestvuju u volonterskom projektu jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja, i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

Učešće u volonterskom projektu za volontera/-e je besplatno, izuzev mogućeg snošenja dela troškova prevoza (ukoliko programom Erazmus+ nije predviđeno da oni budu u potpunosti pokriveni), te dodatnih troškova koji nisu neposredno povezani sa samim projektom.

TOC je akreditovana organizacija koja može da šalje mlade iz Srbije u Evropsku uniju na dugoročno volontiranje i usavršavanje, da prima mlade volontere iz EU koji bi pomagali u našem radu sa mladima ali i za koordinaciju EVS projekata.

Ukoliko si zainteresovan za učešće u ovom programu pozivamo te da nas kontaktiraš putem kontakt forme ili elektronske pošte.

Više o ovom EVS-u možeš saznati: