Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „Zašto mladi odustaju od traženja posla i kako ih pokrenuti?“ koji će biti organizovan u sredu 11. novembra 2020. godine u 11 časova.

Za učešće na webinaru možete se prijaviti OVDE do utorka 10. novembra do 23:59h.

Moderator: Miloš Milovanović – producent/presenter televizije N1

Panelisti:

  • Nemanja Glavinić, Dostignuća mladih u Srbiji
  • Nevena Nikolić, Beogradski centar za ljudska prava

Teme: 

  • Ko su mladi u NEET statusu u Srbiji
  • Koji su modeli uspostavljanja programa podrške socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih
  • Kako kroz saradnju institucija i organizacija civilnog društva na lokalu raditi na usavršavanju postojećih i razvoju novih usluga za pospešivanje zapošljivosti mladih u NEET statusu

Cilj webinara je da skrene pažnju na mlade u NEET statusu, kao značajnu grupu mladih u Srbiji sa kojima treba da se radi, kao i na mere koje mogu pokrenuti mlade na aktivno traženje posla. NEET mladi predstavljaju mlade osobe koje nisu u obrazovnom sistemu, nisu u sistemu neki nefromalnih edukacije i treninga, a nisu ni zaposleni. Takođe, tokom webinara će biti reči o tome kako doprineti socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih u NEET status, kroz one-stop-shop koncept kao meru intervencije u aktivnim merama zapošljavanja kao odgovor na rastuću nezaposelnost i neaktivnost mladih na tržištu rada. Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu važnu temu.

Webinar „Zašto mladi odustaju od traženja posla i kako ih pokrenuti?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast.

Za reč se možete javiti podizanjem ruke ili na chatu na WebinarJam platformi čiji link dobijate pri registraciji.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.