Omladinski radnici Timočkog omladinskog centra i koordinatori komjuniti HUB-a u Zaječaru, u utorak 6. oktobra 2020. godine održali su prvi sastanak sa mladima u NEET statusu u Prostoru za POMAK.

Cilj prvog sastanka bio je da se korisnici međusobno upoznaju, i da kroz Kafu dobrodošlice, kako je nazvan ovaj susret sa njima, imaju osećaj prihvatanja, ali i da ih koordinaotri HUB-a i omladinski radnici upoznaju sa aktivnostima i uslugama koje ih očekuju u narednom periodu. Kroz razgovor sa mladima dogovoren je i sledeći susret koji je zakazan već za 13. oktobar.

Ova aktivnost realizovana je okviru projekta „Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljavanje mladih“ koji realizuje Beogradski centar za ljudska prava, u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije KOMS, i udruženjem Empirija. Projekat je deo grant šeme Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih, finansiran je sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije.