U okviru projekta Naša zajednica, našoj budućnosti sprovdi se istraživanje čija je ideja da se što bolje razume lični razvojni put jedne mlade osobe i svi važni elementi koji mogu imati veze sa šansama da jedna mlada osoba pronađe stabilno zaposlenje i osamostali se.

Link ka upitniku istraživanja 

Pronalazak stalnog zaposlenja može biti veliki izazov u Srbiji i istraživački tim projekta “NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih” na ovaj način pokušava da prikupi podatke koji mogu da im pomognu da bolje razumeju situaciju u kojoj se mladi nalaze prolazeći kroz periode odrastanja, školovanja i pokušaja da se zaposle i ostvare stabilnost i samostalnost. Posebno, istraživački tim zanima situacija i period u kojem se mlada osoba više ne školuje, nije ni u jednom programu obuke ili treninga, niti je još uvek ostvarila neki vid zaposlenja (situacija opisana akronimom NEET koji će biti pojašnjen u samom upitniku), te će imati i pitanja u vezi sa ovom situacijom u kojoj se možda vi kao mlada osoba koja ovo čita već nalazite ili ste se nalazili.

Podaci koje pružite će pomoći da istraživači tim formira preporuke za uspešnije i kvalitetnije programe za mlade i povećanje njihove zapošljivosti. Anketa je anonimna, podatke koje istraživački tim bude dobio na osnovu Vaših odgovora koristiće isključivo za potrebe sadašnjeg istraživanja i neće biti ustupljeni trećoj strani, te podstiču mlade da budu u potpunosti iskreni u svom odgovaranju i iznošenju stavova na određene teme. Nema pogrešnih odgovora i često je najtačniji onaj odgovor koji je prvi pao na pamet. Za popunjavanje upitnika potrebno je oko 20 minuta.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa upitnikom možete pisati na: youth@bgcentar.org.rs.

Projekat Nađa zajednica, našoj budućnosti je deo grant šeme Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih. Finansiran je sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Beorgadski centar za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada i Udruženje građana Empirija.