O tome na koji način saradnja organizacija koje se bave omladinskim radom i lokalnih institucija može doprineti da mladi žive kvalitetnije živote u svojim sredinama, govori Ivana Vračkić, šefica Odseka za omladinu u Sekretarijatu za omladinu i sport grada Niša.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada? U proteklih petnaestak godina rada kao šef tima u Upravi grada Niša, bila sam posvećena saradnji sa omladinskim organizacijama kao i aktivnom motivisanju mladih za participaciju u svim segmentima koji mogu da unaprede njihov razvoj. Veliki broj organizacija je po
različitim osnovama bio u partnerskim odnosima sa timom u kome radim, tako da ću navesti samo deo tih organizacija: Otvoreni klub, Proaktiv, Mladi Ambasadori, Protekta, Super gradjanin, IFMSA, NIPSA, AIESEC, Zeleni ključ, Omladinski edukativni centar, Deli prostor, KOM018, Savezi studenata, parlamenata i dr.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

Sa velikim brojem omladinskih organizacija saradnja je kontinuirana, a sa nekima je trajala tokom realizacije zajedničkih aktivnosti uz stalnu dostupnost našeg tima njihovim novim inicijativama i predlozima.

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju sa organizacijom/ama?

Gradska uprava funkcioniše u jednom institucionalnom okviru bez mnogo mogućnosti da stvari sagleda na samom terenu, u tom smislu pomoć OCD je i te kako značajna. OCD ima vise mogućnosti da preko svojih kanala dopre do što većeg broja mladih, a veći obuhvat mladih aktivnostima za nas je vrlo značajan.

Zbog čega je,po vašem mišljenju,važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Mi stojimo na stanovištu da kvalitet života mladih ljudi u našem gradu u velikoj meri zavisi od angažovanja celokupne zajednice kako bi se unapredio društveni, ekonomski, obrazovni, bezbednosni, zdravstveni položaj mladih. Samo ako zajedničkim snagama, institucije, organizacije civilnog drustva, donosioci odluka i drugi ključni stejkholderi, svako iz svog domena, svakoga dana urade po jednu stvar za mlade u nasem gradu, njihova sadašnjost i
buducnost će biti mnogo srećnija i vedrija. U tom smislu jedni bez drugih ne mozemo i izuzetno su nam značajne sve aktivnosti koje OCD sprovode među mladima.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Moram da kažem da je naš tim jako zadovoljan saradnjom sa omladinskim organizacijama, da smo uvek pružali ruku nevladinom sektoru da zajednički donosimo odluke u oblasti finansiranja, pomoći i podrške omladinskim organizacijama, u tom smislu, mislim da smo redak primer Gradske uprave u čijoj komisiji za dodelu sredstava sede predstavnici omladinskih organizacija. Ideja je na transparentnosti i zajedničkim odlukama vladinog i nevladinog sektora, jer su nam tako šanse za uspeh veće. Iskustvo nam je pokazalo, u nekim početnim godinama rada, da smo jedni druge gledali preko nišana. Današnja situacija je mnogo drugačija jer smo zajednički shvatili da smo na istom zadatku, a to je da mladi ljudi žive kvalitetnije živote u svojim sredinama.

Moj savet Gradskim upravama je da rade na većoj transparentnosti, a omladinskim organizacijama na pružanju podrške i stvaranju vere da samo zajednički možemo da učinimo da mlad čovek, u svojoj lokalnoj sredini, ispolji sve svoje potencijale na najbolji mogući način i da veći doprinos zajednici.