Nemanja Rotar, član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu grada Pančeva govori o saradnji institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Kancelarija za mlade grada Pančeva sarađuje sa udruženjima za mlade i udruženjima mladih u cilju unapređenja položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih. Shodno tome svake godine raspisuje Konkurs za sufinahnsiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

U 2018. godini Kancelarija za mlade podržala je nekoliko kvalitetnih programa i projekata koji unapređuju položaj i kvalitet života mladih. Sa nekim od tih organizacija Kancelarija za mlade ima dugogodišnju saradnju i sufinansira njihove projekte, a interesantno je to što su se u poslednje dve godine registrovala udruženja za mlade i u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, sa kojima smo uspostavili lepu saradnju i uključujemo ih u sve naše aktivnosti. Organizacije i projekti koji su finansirani putem ovog konkursa u 2018. godini:

– „Psihogeneza“ centar za edukaciju i lični razvoj – projekat Savetovalište za mlade „Moje mesto“
– Unija mladih grada Pančeva – projekat „Edukuj se, volontiraj i zaposli se“
– Pokret gorana i centar volontera – projekat „Družimo se i učimo“
– Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo – projekat 2Biblioteka na otvorenom sa solarnim napajanjem“ – „Connecting people“ Program profesionalne orijentacije i obrazovanja za preduzetništvo “Kad porastem biću…”
– Asocijacija za mlade – projekat „Bezbednost je na (s)ceni“
– Unija mladih Jabuka – projekat „Umrežavanje sa mladima iz Makedonije“
– Kreativni kulturni klub – projekat „Festival rokenrola“
-Udruženje mladih Ivanovo – projekat „Alternativna muzička umetnost
– Planinarsko – ekološki klub „Soko“ – projekat „Upoznaj svoju prirodu“

Važno je napomenatu i to da Kancelarija za mlade grada Pančeva tesno sarađuje sa Domom omladine Pančevo i da zajedno organizuju programe za mlade i ustupaju prostor mladima za realizaciju njihovih aktivnosti.

Grad Pančevo je prošle godine za mlade sa teritorije grada Pančeva uveo i jedan novi program – „Kultura na poklon“ u koji su se uključile sve institucije kulture kako bi afirmisali prave vrednosti u kulturi, podstakli mlade da učestvuju u kulturnom životu naše lokalne zajednice i omogućili im da se upoznaju sa kulturnom ponudom grada.
Naime u okviru ovog programa svi oni koji u tekućoj godini napune 18 godina dobijaju vaučer u vrednosti od 3.000,00 dinara koji mogu iskoristiti za programe koji se odvijaju u ustanovama kulture u gradu i naseljenim mestima i imaju besplatno članstvo u Gradskoj biblioteci.

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju sa organizacijom/ama?

Saradnjom sa organizacijama koje se bave omladinskim radom Kancelarija za mlade je dobila značajno na kreativnosti, masovnosti i profesionalnosti.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Saradnja institucija i organizacija je bitna iz razloga što jedni drugima mogu ponuditi svoje kapacitete i time upotpuniti programe i projekte koji unapređuju, obrazuju i zadovoljavaju potrebe mladih.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podigla na viši nivo?

Da bi ova saradnja bila bolja u budućnosti ovaj sektor rada bi trebalo što više depolitizovati kako bi energija, ideje i projekti nesmetano srtujili i bili okončavani. Potrebno je razbiti sve predrasude na nivou vlast – građani kako bi se stvorila sinergija u radu. Ova oblast zaslužuje mnogo veću posvećenost državnih organa.