U okviru kampanje o značaju omladinskog rada, koju sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Zara, članica TOC tima, dala je intervju kao omladinska radnica, a u kome izmeđuostalgo kaže:

„Omladinski rad je važan zato što pomaže lični i socijalni razvoj mladih i omogućava im da sazru i izgrade sebe kao ličnost“

Snežana Zarev Zara se omladinskim radom bavi već 18 godina, a 2000. godinu pamti kao svoj početak u Omladini JAZAS-a Zaječar, gde je kao koordinatorka volontera prvi put uplovila u vode omladinskog rada. U narednim godinama je učestvovala u osnivanju Timočkog omladinskog centra gde i danas radi sa mladima i za mlade. Zara osmišljava i sprovodi razne aktivnosti za mlade u Zaječaru, pomaže im da kvalitetno provedu slobodno vreme, organizuje i drži radionice na temu zdravlja i bezbednosti, motiviše i podržava da budu aktivni i volontiraju, ali je svim ovim aktivnostima zajedničko jedno – prilagođene su potrebama mladih iz Zaječara i nastale su u saradnji sa njima.

Iste stvari koje su je od prvog dana motivisale da se bavi omladinskim radom „prže“ je i dalje, a to su na prvom mestu zadovoljstvo mladih koji su učestvovali u programima omladinskog rada kao i činjenica da su ti mladi ljudi sebe izgradili kao ličnosti upravo kroz volontiranje i učešće u aktivnostima koje je sprovodila. Važnost omladinskog rada za mlade vidi u tome što pomaže njihov lični i socijalni razvoj, tj njihovo sazrevanje, dok je njoj lično važan zato što joj omogućava da i dalje izgrađuje i unapređuje sebe.

Kada sretne bivše volontere i volonterke, a koji su danas na studijama ili rade, kaže da je najviše raduje kad joj kažu da su im ono što su naučili i veštine koje su stekli (poput javnog nastupa npr.) na obukama i radionicama puno pomogle da budu uspešniji na fakultetu ili da lakše nađu posao. Zato i kaže da omladinski rad doprinosi razvoju lokalne zajednice tako što se mladi sa kojima radi bore ne samo da njima bude dobro nego i da unaprede stvari u svojoj zajednici, umeju da se organizuju, da iznesu i brane sopstvene stavove bez straha da će biti kritikovani zbog toga. S druge strane, Zara misli da lokalna zajednica ne prepoznaje važnost i dobrobit omladinskog rada u dovoljnoj meri, ali i da postoje pozitivni primeri, kao što su škole sa kojima odlično sarađuje.

Omladinski rad je Zari doneo veliki broj poznanstava, ali i dobrih prijateljstava sa kolegama i koleginicama iz drugih organizacija Naličnom planu najdragocenije joj je stečeno iskustvo pomoću kog savladava životne prepreke. Ono što svakako nije očekivala ali joj je bavljenje omladinskim radom ipak donelo jeste stres. Najvažnija podrška joj je mlada koleginica sa kojom radi, a koja je nekada bila jedna od učesnica programa koji je Zara sprovodila.

Motivacija, mladi, sigurno okruženje, podrška i sigurnost Zaru najčešće asociraju na omladinski rad pa otuda i njena poruka mladima da se što više uključuju u programe organizacija jer će ih to ojačati na način da znaju kako da brane svoje stavove i mišljenje ali i da budu podrška drugima.

Zarinu priču ispričali Ana Pecarski i Petar Đurović

Informacije o Timočkom omladinskom centru nalaze se na sajtu TOC-a.

Informacije o NAPOR organizacijama članicama nalaze OVDE.

izvor: napor.net