Timočki omladinski centar i Narodna banka Srbije pozivaju mlade iz Zaječara na tribinu na kojoj će se pričati na teme Finansijska edukacija – šta je potrebno da znate i Kako obezbediti sredstva za školovanje.

Tribina će biti organizovana u  četvrtak, 23. novembra 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova u Prostoru za POMAK (Generala Gambete 44, 8. sprat), u okviru projekta Prostor za POMAK podržanog od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Cilj nam je da u okviru ove i još jedne tribine koja će biti održana u narednom periodu, unapredimo znanje mladih o finansijskoj pismenosti.

Saznajte nešto više o finansijskim proizvodima i uslugama koje nude banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Zbog ograničenog broja mesta neophodno je da popunite prijavni formular za predstojeću tribinu.

Narodna banka Srbije, u okviru svojih nadležnosti, sprovodi aktivnosti na polju finansijske edukacije građana, preduzetnika, poljoprivrenika i posebno mladih u cilju boljeg razumevanja finasijskih proizvoda i usluga koje se nude na finansijskom tržištu. Jednu tribinu na temu finansijske pismenosti Narodna banka Srbije već je održala ranije u Zaječaru, pre nešto više od godinu dana, tačnije u oktobru 2016. godine.

Edukativne aktivnosti Narodne banke Srbije imaju, pre svega, za cilj da pruže potpune i sveobuhvatne informacije mladima o finansijskim proizvodima i uslugama sa kojima će kao budući korisnici da se susretnu u raznovrsnim ponudama banaka, lizing kuća, osiguravajućih društava, dobrovoljnih penzionih fondova. Ovakvim preventivnim delovanjem, Narodna banka Srbije ukazuje na rizike koji mogu da se jave prilikom korišćenja finansijskih proizvoda i usluga i ujedno upućuje i na mogućnost i proceduru ulaganja pritužbe NBS na rad finansijskih institucija u cilju zaštite prava i interesa korisnika finansijakih usluga, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. O svemu navedenom detaljnije imate informacije na sajtu www.nbs.rs Zaštita korisnika i na sajtu www.tvojnovac.rs.

Narodna banka Srbije sprovodi aktivnosti na polju finansijske edukacije putem organizovanja edukativnih tribina, na dogovorene teme, u saradnji sa društveno odgovornim institucijama, zatim putem podele štampanog edukativnog materijala, kao i pružanjem pomoći građanima u neposrednom kontaktu u okviru kancelarija u filijalama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Užicu.

NBS – Filijala u Nišu u prethodnom periodu, u saradnji sa lokalnim samoupravama, bibliotekama, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, kancelarijama za mlade i udruženjima građana održala je tribine u Pirotu, Dimitrovgradu, Surdulici, Aleksincu, Negotinu, Kladovu, Donjem Milanovcu, Majdanpeku, Nišu, Blacu, Vranju, Vladičinom Hanu, Kuršumliji, Beloj palanci i Merošini.