Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Odeljenjem za vanredne situacije u Zaječaru, organizovao je u Domu učenika srednjih škola u Zaječaru, predavanje i vežbu evakuacije u slučaju požara.

U ponedeljak 11. septembra organizovano je predavanje u Domu učenika, dok je u utorak 12. septembra 2017. godine, sa početkom u 18 časova izvedena vežba evakuacije.

Zahvaljujući  saradnji sa predstavnicima Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru i Vatrogasne jedinice u Zaječaru učenicima srednjih škola, korisnicima Doma učenika, održana je obuka u okviru koje im je objašnjeno kako pravilno uraditi evakuaciju prilikom nekog neočekivanog i vanrednog događaja, kako izgleda plan evakuacije, zborno mesto i sl. Narednog dana izvedena je i celu vežba simulacije evakuacije iz zgrade Doma učenika. Nakon oglašavanja sirene za uzbunu, vaspitači Doma učenika okupili su po spratovima mlade, stanovnike Internata, i po ranijim instrukcijama krenuli da napuštaju zgradu. Kada su svi učenici bezbedno napustili zgradu požarnim stepeništem i došli do zbornog mesta, usledio je ulazak vatrogasne jedinice u  zgradu Doma učenika, a onda je objavljeni kraj vežbe. Učenici su uspešno savladali vežbu i za tačno određeno vreme došli do zbornog mesta. Kako su sami učenici rekli, zahvaljujući ovakvim vežbama znaće kako da reaguju u slučaju požara bilo da se zateknu u Domu učenika ili nekoj drugoj zgradi, a i kako da druge iz svog okruženja bezbedno sprovedu do zbornog mesta.

Ove dve aktivnosti TOC je realiozovao u sklopu projekta Klikni zeleno. Cilj projekta je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i primenu lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27, s posebnim osvrtom na dve celine iz pregovaračkog poglavlaja 27 – Zaštita životne sredine, a to su Horizontalno zakonodavstvo i Civilna zaštita.

Ideja nam je da u toku realizacije projekta direktno uključimo i naše sugrađane. Cilj nam je da u saradnji sa predstavnicima Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, našim sugrađanima, počevši od najmlađih skrenemo pažnju na bitnost pravilnog reagovanja u vanrednim situacijama, kako bi znali da zaštite sebe i svoju porodicu od posledica vanrednih situacija.

U prethodnom periodu realizovana su tri regionalan sastanka u Zaječaru, Požarevcu i Pirotu, dva treninga za OCD iz Istočne Srbije, članice mreže Klikni zeleno, na temu pisanja javnih politika i javnog zagovaranja i dve javne akcije u sklopu kojih je obeležen Dan planete zemlje u Zaječaru i Požarevcu.

Timočki omladinski centar projekat Klikni zeleno realizuje u partnerstvu sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Resurs centrom Bor, a u sklopu programa podrške OCD koje se bave životnom sredinom – CSOnnect, Regionalnog centra za živtonu sredinu i Švedske agencije za razvoj i saradnju.