U Zaječaru je u petak 25. avgusta 2017. godine održana javna prezentacija i rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Rekonstrukcija male hidroelektrane Sokolovica“ na reci Veliki Timok.

Obaveštenje o javnom uvidu je ranije bilo istaknuto na oglasnim tablama Gradske uprave Zaječar u čijim je kancelarijama i bio omogućen uvid, a Studija je bila dostupna i u elektronskom formatu na sajtu Ministarstva.

Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine, investitora Elektroprivrede Srbije, projektanta Energoprojekt-Hidroinženjeringa, relevantnih službi Gradske Uprave Zaječar, mesne zajednice bili prisutni i predstavnici Timočkog omladinskog centra. Čuli su se komentari struke vezani za pristupne puteve, izmuljavanje, zagađivače i potencijalne zagađivače Timoka (npr. otpadne vode, borksa reka).

Interesantan je podatak da je HE „Sokolovica“ u blizini Čokonjara, prva izgrađena hidroelektrana nakon Drugog svetskog rata, 1948. godine, a de će njenom rekonstrukcijom biti uvećana proizvodnja energije, a sam objekat biti kvalitetniji, pouzdaniji i funkcionalniji. Zanimljiva je činjenica da ova HE ima i riblju stazu koja će i nakon rekonstrukcije ostati funkcionalna.

U saradnji sa Društvom za zaštitu životne sredine “Stara planina” pregledali smo studiju i želimo da pohvalimo sam kvalitet dokumenta i korišćenje relevantnih i aktuelnih podataka u izradi, a svojim komentarima želimo da pomognemo u poboljšanju iste.

Naš komentar odnosio se na biološki minimum, izraz koji se najčešće koristi kada treba obezbediti odgovarajući protok potreban za opstanak i razvoj biocenoze sam po sebi nije adekvatan. Sam izraz naime upućuje na minimum potrebne količine vode za opstanak vrsta. Odrediti minimum protoka kao 10% od srednjeg godišnjeg proseka je kao kada pacijenta dovedete u stanje kliničke smrti pa onda pokušavate da ga vratite u život. Minimalna količina protoka, kada već moramo da se matematički izražavamo, mora biti najmanje 25% od srednjih godišnjih vrednosti da bi obezbedila minimum opstanka.

Detaljnije možete pročitati u dokumentu u prilogu ove vesti (.pdf, 3MB), a predlažemo da pogledate i video reportažu ZaMedia-e i upoznate se sa HE Sokolovica.