Timočki omladinski centar organizovao je u ponedeljak 5. juna 2017. godine, povodom obeležavanja Dana zaštite životne sredine javnu akciju na Trgu oslobođenja u Zaječaru, u periodu od 18 do 20 časova.

Našem pozivu da prikupljanjem pet i met amablaže obeležimo Dan zaštite životne sredine odazvalo se oko stotinak građana Zaječara. Oni su nam donosili po 5 plastičnih flaša ili 3 limenke ili 10 plastičnih zatvarača, a mi smo im za uzvrat dali simboličan poklon. Građani koji su podržali našu akciju i u njoj učestovali od nas su kao poklon dobili platnene torbe, kako bi njima zamenili upotrebu plastičnih kesa. Nadamo se da će torbe svim učesnicima akcije pojedinačno, ali i celoj zajednici pomoći da bar malo pomognemo zaštiti životne sredine.

Sve prikupljene plastične flaše i limenke tim TOC-a će reciklirati, dok će prikupljene plastične zatvarače dostaviti organizacijama koje ih prikupljaju, kako bi njihovom reciklažom obezbedili pomagala deci i mladima sa hendikepom.

Ovu aktivnost TOC realizuje u sklopu projekta Klikni zeleno, koji partnerski realizuje sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Resurs centrom Bor, a uz podršku Regionalnog centra za životnu sredinu.

Cilj projekta „Klikni zeleno“ je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27.

U toku projekta realizovani su regionalni sastanci organizacija civilnog sruštva istočne Srbije, a čiji cilj je bilo formiranje mreže OCD istočne Srbije koje se bave zaštitom životne sredine. Takođe realizovano je i strateško planiranje Timočkog omladinskog centra. U narednom periodu članice mreže OCD istočne Srbije koje se bave životnom sredinom očekuju treninzi za jačanje kapaciteta organizacija iz oblasti strateškog planiranja, javnog zagovaranja za životnu sredinu, i izradu i praćenja javnih politika.

Timočki omladinski centar jedna je od 11 organizacije koje su dobile institucionalni grant u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti žaštite životne sredine (CSOnnect)“, Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji, uz finansisjku podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj i Kraljevine Švedske. TOC ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Resusrs centrom Bor, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Krovnom organizacijom mladih Srbije.

Fotografije sa ove aktivnosti možete pogledati u fotogaleriji.