Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u partnerstvu sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i uz finansijsku podršku Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projektat pod nazivom „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije”.

Realizacija se oslanja na podsticanje većeg uključivanja građana u planiranje, izvršenje i kontrolu lokalnog budžeta, kroz saradnju lokalnih organizacija civilnog društva i medija, i kroz učenje od primera dobrih praksi u ovoj oblasti.

Ovaj projekat deo je šireg programa „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama” koji UNDP sprovodi u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije.

BFPE ovaj projekat sprovodi u šartnerstvu sa 14 OCD, među kojima je i Timočki omladinski centar, i isto toliko opština i gradova širom Srbije. Projektni tim BFPE je sproveo analizu stanja na lokalnom nivou, kao i pripremne sastanke u nizu lokalnih samouprava nakon čega se došlo do konačnog izbora opština i gradova sa kojima sarađuju na ovom projektu – Loznica, Valjevo, Požega, Užice, Novi Pazar, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac, Kruševac, Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Zaječar. Aktivnosti su usmerene na kreatore, korisnike i opskrbljivače lokalnog budžeta – drugim rečima, na celokupnu lokalnu zajednicu: korisnike javnih sredstava u lokalnim zajednicama, zaposlene u lokalnim upravama (službama finansija, lokalnog ekonomskog razvoja, interne revizore), lokalne organizacije civilnog društva, medije, ali i na same građane.

Kako bi uključili građana u budžetski proces unašoj lokalnoj samoupravi, pozivamo vas da nam svoje predloge o lokalnim problemima građana koji se mogu uvrstiti u budžet grada, dostavite na office@toc.rs.

Iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kažu „Očekujemo da će ovaj projekat doprineti boljem razumevanju doprinosa, ali i poteškoća i problema sa kojima se suočavaju lokalne samouprave. Očekujemo i da lokalne samouprave iskuse pozitivne strane saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima na pitanjima koja se tiču cele zajednice. Šta sve možemo dobiti saradnjom u lokalnoj zajednici? Poverenje. Lokalno zajedništvo. Umrežavanje. Izgradnju društvenog konsenzusa oko zajedničkih ciljeva, koji su u krajnjoj liniji dobrobit građana. Uključivanje građana znači i povećanu kontrolu i odgovornost vlasti, ali ono znači i zainteresovane, aktivne i proaktivne građane koji su osnov funkcionalne lokalne zajednice. Povrh toga, transparentnost budžetskog procesa, javnost u radu, odgovornost prema javnim sredstvima i jačanje interne revizije znači i privlačenje potencijalnih investitora i donatora.“

Dobroj saradnji prethodi razumevanje, ali se i razumevanje gradi kroz saradnju. Upravo zato, ovo je projekat za celu lokalnu zajednicu. Konačno, lokalni budžet istovremeno predstavlja i izdatak za svakog građanina, ali i instrument koji čini suživot u zajednici mogućim, a koji ga može učiniti i kvalitetnim i ispunjujućim. Jedino je prirodno da se građani interesuju za ovaj svoj instrument i svoju investiciju, i za očekivati je da isti bude pod njihovom i lupom lokalnih medija, kao što je za očekivati da lokalne samouprave u duhu dobre uprave prihvate svaku podršku civilnog sektora u ostvarivanju zajedničkog cilja.