rec-kick-off Sredinom decembra tekuće godine, Timočki omladinski centar održao je, na Srebrnom jezeru, prvi partnerski sastanak u okviru projekta Klikni zeleno. Ovaj projekat TOC realizuje kroz program CSOnnect program podrške organizacijama civilnog društva po pitanju zaštite životne sredine.

U toku sasatanka tim TOC-a sa partnerima radio je na razvijanju akcionog plana projekta, pravilima izveštavanje u toku projekata, podeli zadataka među partnerima. Takođe, tim TOC-a predstavio je partnerima i alat za samoprocenu organizacija, koju bi svaka od partnerskih organizacija trebalo da uradi u narednom periodu. Na sastanku je predstavljeno i pregovaračko poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene. Šta je sve do sada urađeno po pitanju pregovaračkog poglavlja 27, prisutnima je predstavila Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije.

Ovom sastanku prethodile su i dve radionice koje je Regionalni centar za životnu sredinu organizovao za nosioce projekta. U toku pomenutih radionica članovima TOC tima predstaljen je alat za samoprocenu organizacija, započelo se sa definisanjem akcionih planova projekata, a održan je i Medija trening.

Timočki omladinski centar jedna je od 11 organizacije koje su dobile institucionalni grant u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti žaštite životne sredine“. TOC ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Resusrs centrom Bor, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Krovnom organizacijom mladih Srbije.

Projekat „Klikni zeleno“ realizuje Timočki omladinski centar, u okviru programa CSOnnect, a uz podršku Regionalnog centra za životnu sredinu.