fb msz profil fotkaU skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Komisija Resurs centra za zaječarski i borski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnesrke organizacije, kancelarija za mlade i medija iz zaječarskog i borskog okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata odabere dole navedene volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 1. novembar 2016. godine.

Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа i Rеsurs cеntаr zа zајеčаrski i borski оkrug – Odred izviđača „Đorđe Simeonović“ i partnerska organizacija Тimоčki оmlаdinski cеntаr čеstitајu svim udružеnjimа mlаdih /nеfоrmаlnim оmlаdinskim grupаmа i žеle USPЕŠNU RЕАLIZАCIЈU ОМLАDINSKIH VОLОNТЕRSKIH PRОЈЕKАТА!

Rezultate konkursa možete pogledati u prilogu.

3-Objava rezultata – finansiranje MSZ ZA BO okrug 2016.