LISТА UDRUŽENјА МLАDIH/ NЕFОRМАLNIH ОМLАDINSKIH GRUPА
kојi sе pоzivајu
nа оbuku zа pisаnjе prојеkаtа i uprаvlјаnjе prојеktnim ciklusоm
u оkviru
KОNKURSA
zа finаnsirаnjе
ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА
U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH
zа zајеčаrski i borski оkrug

mszU skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Komisija Resurs centra za zaječarski i borski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra i partnerske organizacije, kancelarija za mlade i medija iz zaječarskog i borskog okruga donela je odluku na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata, odaberu dole navedene volonterske grupe koje se pozivaju na obuku iz oblasti pisanja projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

Obuka će se održati od 15. do 16. jula 2016. godine u kompleksu Etno Jelašnica, u Selu Jelašnica kod Knjaževca.

NAPOMENA:

Sva udruženja mladih i neformalne grupe po odluci komisije prošle su prvi krug konkursa i mogu delegirati po 1 predstavnika/cu za obuku za pisanje projekata i praćenje projektnog ciklusa.

Više informacija o obuci, odabrana udruženja mladih i neformalne grupe dobiće putem elektronske pošte.

Ministarstvo omladine i sporta i Resurs centar za zaječarski i borski okrug – Odred izviđača „Đorđe Simeonović“ i partneri Timočki omladisnki centar čestitaju svim udruženjima mladih /neformalnim omladinskim grupama!

Objava rezultata – obuka – OIDJS TOC 2016