_DSC2363Timočki Omladinski Centar – TOC organizovao je u sredu 30. marta 2016. godine, Hotelu „88 rooms“ u Beogradu Donatorsku konferenciju u okviru projekta POMAK 2.0.

Donatorska konferencija, završna je aktivnost projekta POMAK 2.0, koji Timočki omladinski centar realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Cilj ovog projekta je transformacija organizacija civilnog društva (OCD), iz cele Srbije, u efikasne, efektivne i samoodržive organizacije, koje će kroz kreativno preduzetništvo na direktan način doprinositi lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljivosti mladih. Ideja je da se kroz projekat „Pomak 2.0“ uspostavi sistema održivosti 6 OCD-a i transformaciju u 6 kreativnih preduzeća koja zapošljavaju minimum 6 mladih.

U toku Donatorske konferencije, prisutni su imali priliku da čuju nešto više o kreativnim industrijama, kao i da vide prezetnacije novih 6 kreativnih i socijalnih preduzeća i njihove ideje za dalji nastavak transformacije. Ovih 6 preduzeća izabrano je nakon prethondo održanog konkursa i obuke za transformaciju u efikasne, efektivne i samoodržive OCD.

Na samoj konferenciji obratio se i pomoćnica Ministar omladine i sporta Republike Srbije, Snežana Klašnja koji je nakon prezentacija 6 novih kreativnih i socijalnih preduzeća, uručila table koje će se nalazaiti na ulazima kreativnih preduzeća, a na kojima se nalazi logo MOS-a.

Pogledajte fotografije sa ovog događaja u sekciji galerija na našem sajtu.

Projekat „POMAK 2.0“ nastavak je projekta „POMAK“, koji je TOC realizovao 2014-2015 gdoine, u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, a takođe uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Timočki omladinski centar – TOC, avgusta 2015. godini započeo je realizaciju projekta „Pomak 2.0“ uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.