OnACT Online Active Internacionalni trening OnAct u aprilu 2016. godine okupiće 30 mladih lidera i aktivista omladinskih organizacija iz 8 zemalja: Crna Gora (5), Srbija (5), Bosna i Hercegovina (5), Slovenija (2), Hrvatska (3), Makedonija (5), Italija (2) i Albanija (2). Trening ima za cilj da ojača kapacitete organizacija kao i njihovih predstavnika o upotrebi socijalnih mreža i online medija kao alata za aktivizam, promociju ljudskih prava i vidljivost. Projekat OnAct sprovodi CAZAS, a u partnerstvu sa organizacijama Timočki omladinski centar, Y-Peer Bosna i Hercegovina i Trokut mladih Kastela.

Mesto: Budva, Crna Gora

Kada: Trening će biti održan od 4 – 10. aprila 2016.

Rok za prijave: 5. mart 2016. do 16:00h.

Ko se može prijaviti: Omladinski lideri/ke i aktivisti/kinje uzrasta od 18 – 30 godina iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Italije i Albanije koji su aktivni u nevladinim organizacijama. Predstavnici/ce manjina se ohrabruju da se prijave za učešće na treningu.

Kako se prijaviti: Svi zainteresovani za učešće na treningu mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacije.

Troškovi: Učešće na treningu je besplatno. Svim učesnicima biće obezbeđeni smeštaj i hrana. Putni troškovi biće refundirani u skladu sa maksimumom koji je definisan projektom. Logistika u vezi sa organizacijom puta i refundacijom biće naknadno dogovorena sa odabranim učesnicima.

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja obratiti se putem e-maila sanja.sisovic@cazas.org ili putem oficijelnih naloga na društvenim mrežama.

Projekat OnAct podržan je od strane Evropske omladinske fondacije – Savet Evrope.