U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.
Komisija Resurs centra za braničevski, zaječarski i borski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz istočne Srbije, donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata, a nakon realizovane obuke za pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 31. oktobar 2015. godine.
Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа i Rеsurs cеntаr zа braničevski, zајеčаrski i borski оkrug – Omladina JAZAS-a Požarevac, sa partnerima Тimоčkim оmlаdinskim cеntrom i UG Šansa Požarevac, čеstitајu svim udružеnjimа mlаdih /nеfоrmаlnim оmlаdinskim grupаmа i žеle USPЕŠNU RЕАLIZАCIЈU ОМLАDINSKIH VОLОNТЕRSKIH PRОЈЕKАТА!
Rezultate konkursa možete pogledati u prilogu.