IMG_0002.jpgCentra za omladinski rad i Nacionalna asocija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), 21. aprila, organizovala u Ministarstvu omladine i sporta konferenciju „Uloga civilnog društva i omladinskog rada u borbi protiv diskriminacije„.

Na konferenciji su najpre predstavljeni rezultati projekta, kratkometražni filmovi pod objedinjenim nazivom „Mravi“, namenjenih populaciji svih uzrasta, a koji predstavljaju razne primere diskriminacije i kako se boriti protiv nje.

U okviru Konferencije Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada NAPOR, dodelila je potvrde o uspešnom procesu (re)akreditacije svojim članicama. Tom prilikom Timočki Omladinski Centar reakreditovan je za primenu i unapređenje standarda programa omladinskog rada, na period od 2 godine, tačnije do 2017. godine, čime je potvrđen kontinuitet u kvalitetnom sprovođenju programa omladinskog rada, od prve akreditacije.

Ono na šta je Timočki omladinski centar još ponosniji jesu dva sertifikovana omladinska radnika, koji su prošli proces validacije prethodno stečenih kompetencija, izvršni direktor TOC-a, Goran Radisavljević i koordinatorka za monitoring i evaluaciju, Snežana Zarev.